Izmaiņas saziņā ar komunālo nodaļu

Komunālā nodaļa aicina iedzīvotājus turpmāk par bojājumiem ūdensapgādē un kanalizācijā, kā arī citos jautājumos, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, sazināties pa tālruni 26658222 (komunālās nodaļas vadītājs J.Zirnis).