5.maija darba diena tiks pārcelta uz 13.maiju

Pamatojoties uz MK 2016.gada 15.jūnija rīkojumu Nr.342 “Par darbdienu pārcelšanu 2017.gadā”, Jaunjelgavas novada dome un tās iestādes būs slēgtas šā gada 5.maijā, bet strādās šā gada 13.maijā.