Lieldienas Sunākstē

16.aprīlī plkst. 17.00 Sunākstes pagasta centrālajā laukumā Lieldienu svinības ar Lieldienu Zaķi. Kopā iesim rotaļās, dziedāsim, ripināsim oliņas un meklēsim skaistāko Lieldienu Olu. Līdzi jāņem krāsainas oliņas.  Sliktos laika apstākļos pasākums notiks saieta namā.