13.aprīlī notiks domes komiteju sēdes

2017. gada 13. aprīlī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Plkst. 15.00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde. 

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.