Lepojamies ar savējiem – Seces popgrupas dzied Ķīpsalā

31.martā Seces bērnu un jauniešu popgrupas devās uz Rīgu, lai uzstātos 10.starptautiskajā izstādē ‘’Bērnu pasaule 2017’’. Ziemassvētkos, kad decembris mums bija ‘’Labo darbu mēnesis’’, apņēmāmies pavasarī ‘’labus darbus veikt’’. Lai uzstātos Ķīpsalā, bija daudz mājas darbu. Vispirms bija jāsūta prezentācija par popgrupu darbību, koncertiem, kā arī skaistākie foto mirkļi. Pazīstot enerģisko mūzikas studiju vadītāju un izstādes mūzikas programmas veidotāju Igetu Gaiķi, zināju, ka sadarbība izdosies. Bijām priecīgi, ka tikām iekļauti izstādes pirmās dienas dalībnieku sarakstā, jo palasot programmu, redzējām, ka uzstāsies rīdzinieki un pierīgas dziedātāji vien…

Mums bija jāsagatavo 35 minūšu ilga programma ar īpašu sveicienu Latvijai, tās 100.dzimšanas dienu gaidot. Ideju bija daudz, jo Seces bērnos ir tik dažādi talanti! Īpašs paldies Seces kultūras nama vadītājai Astrīdai Mencendorfai par lielo atbalstu mūsu programmas režijas izveidē.  Mūsu uzstāšanos atklāja 9.klases skolniece Vita Lazdauska ar pašas sacerēto dzejoli-veltītu Latvijai. Ar dziesmām izdziedājām laba vēlējumus Latvijai, ievijot visus četrus gadalaikus. Abas popgrupas patīkami pārsteidza ar atraisīto un atraktīvo uzstāšanos. Īpašs prieks bija par bērnu popgrupu, jo pieciem mazajiem dziedātājiem tā bija pirmā uzstāšanās ārpus mājām. Atzinīgus vārdus par sniegumu saņēma visi  popgrupu dalībnieki. Bērnu popgrupā- Ērika Tropa, Elīna Stāmure, Vizma Lazdauska, Viktorija Atāla, Loreta Šēmīte, Aleksis Ivanovs, Alise Grudinska un Linards Stāmurs. Jauniešu popgrupā- Beāte Taškāne, Viktorija Mihoļaškina, Una Livmane un Vita Lazdauska.

 Pēc labi padarītā darba un gūtā gandarījuma, ir divkāršs prieks par lielisko atbalstītāju komandu!  Jau no pašas idejas sākuma, kā ‘’labais gariņš’’, mums blakus stāvēja Astrīda Mencendorfa. Paldies Tev, Astrīd, ka atbalstīji manu ideju koncertēt Rīgā, par līdzdalību tērpu sagatavošanā un par mūsu labsajūtu uzstāšanās dienā! Paldies Seces pamatskolas vadībai par transporta nodrošināšanu. Sirsnīgs paldies vecākiem, kas domās un klātienē juta mums līdzi- Inesei Bluķei, Ligitai Vulei, Janai Petrovai un Anitai Skreiverei. Mūsu visu kopīgs paldies šoferītim Jānim Siliņam!

31.marta diena  pagāja pārsteigumiem pilna! No rīta- sniegs ,kā balts sveiciens, visai dienai… Mājupceļā, veroties pa logu, pavasara sveicienus atnesa stārķis… Pārsteigumi ik uz soļa. Un mums tas patīk, jo bērniem jauni darbi darāmi, jauni svētki ieskandināmi!

Jolanta Puķīte, Seces popgrupu vadītāja

FOTO NO UZSTĀŠANĀS