Sākas meža stādīšanas sezona – bezmaksas seminārs par apmežošanu

Meža stādīšana ir vissvarīgākais posms meža atjaunošanā, neizmantotu zemju apmežošanā vai plantāciju ierīkošanā. Tādēļ svarīgi to izdarīt pareizi un bez kļūdām.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus 13.aprīlī apmeklēt bezmaksas semināru par meža stādīšanu Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā.

Seminārā sākums plkst. 14.00 Sērenes bibliotēkas telpās, kur notiks neliela lekcija par likumdošanas prasībām attiecībā uz meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai;

turpinājumā mežā Sērenes pagastā no plkst. 13.15 līdz plkst. 17.00 notiks meža atjaunošanas demonstrējums, kura ietvaros tiks apskatīti ar stādīšanu saistītie jautājumi:

* Lēmumu pieņemšana par atjaunošanas veidu un sagaidāmā rezultāta prognozēšana.
* Augšanas apstākļu novērtēšana.
* Augsnes sagatavošanas veida izvēle.
* Pareiza stādu uzglabāšana (kastēs, maisos, pierakšana).
* Stādu sagatavošana stādīšanai.
* Stādījumu kontrole (kvalitāte un skaits).
* Praktisko stādīšanas iemaņu apguve.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Jekaterīna Blaua (Sēlijas MKPC nodaļas mežsaimniecības konsultante)

jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lvjekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv 26534704

LŪGUMS PIETEIKT DALĪBU E-PASTĀ VAI TELEFONISKI!