Lieldienu svētki Secē

16.aprīlī  plkst. 12:00 Seces kultūras namā Lielais Zaķis krāsotājs gaidīs gan lielus , gan mazus uz sejas apgleznošanu. Līdzi jāņem dziesmiņa, dzejolītis “Brīvajai skatuvei” vai visskaistākās, stiprākās oliņas.
Lieldienu tradīcijas atcerēsimies kopā ar Jaunjelgavas folkloras kopu “Lauce”. Lieldienu ritmus papildinās ari jaunie mūziķi no Jaunjelgavas.

Plkst. 14.00 Kalna pagasta amatierteātra “Vienība” izrāde, G.Drezova “Kāzas Bazūnēs”.

Plkst. 20.30 – jauno mūzikas grupu saspēlēšanās. Piedalās mūziķi no Neretas, Aizkraukles un Seces.

No plkst. 21.00 – Lieldienu balle kopā ar grupu “Netīšām blice”.  Ieeja – 2 Eur.