Jēkabpils biznesa inkubators aicina darboties jaunos uzņēmējus arī no Jaunjelgavas novada

 

Jēkabpils BI darbības teritorijā ietilpst 11 novadi: Jēkabpils, Krustpils, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes, Aknīstes un Salas novadi un Jēkabpils pilsēta.

Lai reģistrētu pieteikumu Jēkabpils BI pretendentam ir jābūt deklarētai dzīves vietai vai juridiskai adresei.

Jēkabpils BI dalībniekus konsultē un pieteikumus pieņem profesionāla komanda, šobrīd divu cilvēku sastāvā, bet tuvākajā nākotnē komandā būs trīs darbinieki.

Uz 24.03.2017. Jēkabpils BI ir saņēmis 16 pieteikumus no kuriem 7 pieteikumi ir no Jēkabpils pilsētas, 2 pieteikumi ir no Kokneses novada, 3 pieteikumi ir no Jaunjelgavas novada, pa 1 pieteikumam no Aizkraukles, Pļaviņu, Salas un Krustpils novadiem.

Divi Jēkabpils BI pieteikumi 24.02.2017. Konsultatīvās komisijas sēdē ir apstiprināti uzņemšanai inkubācijā. 6 pieteikumi tiek gatavoti Konsultatīvās komisijas sēdei, kas notiks 16.05.2017. uzņemšanai inkubācijā.

Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti  kas nav reģistrēti UR ilgāk  par 3 gadiem. Biznesa darbības nozarei ir jābūt atbalstāmai. Neatbalstāmās nozares ir zvejniecība un akvakultūra, lauksaimniecības produktu primārā ražošana, tirdzniecība, finanšu starpniecība, komercpakalpojumi, azartspēles.

Inkubatorā iespējams izmantot divu veidu atbalsta modeļus: pirmsinkubācijas atbalstu un inkubācijas atbalstu.

  • Pirmsinkubācijas atbalsta ietvaros idejas autoriem (fiziskām vai juridiskām personām) 6 mēnešus bezmaksas ir iespējams izmantot inkubatora koprades telpas, aprīkojumu, saņemt nepieciešamās konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu, vēlāk jau pretendējot uz inkubācijas atbalstu.
  • Inkubācijas atbalsta ietvaros (papildus iepriekš minētajam) inkubatora dalībniekiem ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām, u.c., tāpat arī pretendēt uz grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10.000,00 EUR apmērā specifiskiem pakalpojumiem un līdz 5.000,00 EUR apmērā aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai.

Vairāk informācija par uzņemšanu biznesa inkubatorā pieejama LIAA mājas lapā šeit.

Konsultācijas par pieteikuma aizpildīšanu iespējamas neklātienē – sazinoties ar  Zigrīdu Mikāni tel. +371 26303279, e-pasts: zigrida.mikane@liaa.gov.lv,

klātienē – otrdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00, ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 Jēkabpils BI telpās Rīgas ielā 111, Jēkabpilī 1.stāvā 5.kab.

Uz individuālajām konsultācijām par inkubatora sniegtajām iespējām un pieejamo atbalstu var pieteikties arī sev ērtā laikā zvanot pa tālruni +371 29472828, rakstot uz e-pastu jolanta.sumakere@liaa.gov.lv vai ierodoties inkubatorā.

 

Jēkabpils BI inkubatoram ir sastādīts gada plānoto aktivitāšu un pasākumu grafiks. 30.03.2017. būs seminārs Aizkrauklē ”Praktiskais radošums manas biznesa idejas attīstībai” un 06.04.2017. seminārs Jaunjelgavā “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā “.

Kopumā Latvijā darbu uzsākuši 14 LIAA biznesa inkubatori un  1 LIAA Radošo industriju inkubators Rīgā, kuru mērķis ir veicināt dzīvotspējīgu un inovatīvu jauno komersantu izveidi un attīstību, tādējādi  attīstot uzņēmējdarbības vidi Latvijā un  veicinot reģionālo izaugsmi.

LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.