16.martā tiek sasaukta domes ārkārtas sēde

2017.gada 16. martā plkst. 17.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks domes ārkārtas sēde.

DARBA KĀRTĪBĀ:

 01_Par dalību projektu konkursā ar projektu  “Sēlijas dabas vērtības nākotnei”.

 

Jaunjelgavas novada domes

Administratīvās iestādes “Jaunjelgavas novada dome”

Kancelejas vadītāja Rudīte Lauriņa

Jaunjelgavā 2017. gada 15. martā