Par iecirkņu vēlēšanu komisiju izveidošanu

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu”,           Jaunjelgavas novada vēlēšanu komisija no 2017.gada 15.marta  līdz 2017.gada  31.martam izsludina pieteikšanu uz Jaunjelgavas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu vietām.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam vēlēšanu iecirkņu komisijā ir reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, ne mazāk kā 10 vēlētājiem, kā arī attiecīgā novada

vēlēšanu komisiju locekļiem.

Par vēlēšanu komisijas locekli drīkst pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikuma       veidlapa pieejama CVK mājas lapā www.cvk.lv

Pieteikumi iesniedzami Jaunjelgavas novada vēlēšanu komisijas sekretārei Mārītei Vēverei, Jaunjelgavas novada domē,  tel. 28345081.

 

Jaunjelgavas novada

vēlēšanu komisijas pr.-ja  Dace Kuršinska