16.martā notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2017.gada 16.martā plkst. 15:00 Jaunjelgavas novada domes Finanšu komitejas sēde Jaunjelgavas novada domes ēkā, 2. stāvā sēžu zālē Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”