24.martā spēlfilma “Melānijas hronika” Daudzevas saieta namā

Plkst.15:00 – Daudzevas saieta namā – filmas „Melānijas hronika” demonstrēšana.