Par pašvaldības santehniķa sniegto pakalpojumu darba stundas izcenojuma apstiprināšanu Seces un Daudzeses pagastu pārvaldēm

Jaunjelgavas novada dome ir apstiprinājusi pašvaldības santehniķa sniegto pakalpojumu Jaunjelgavas novada Daudzeses un Seces pagastu administratīvi teritoriālajās vienībās, vienas darba stundas izcenojumu:

  • 1.1.  pašvaldības institūcijas darba laikā 6.29 euro/h, t.sk. PVN;
  • 1.2. ārpus institūcijas noteiktā darba laika 11.61 euro/h, t.sk. PVN.

Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. martu.