11.martā balle Sērenes tautas namā

11.martā plkst. 22.00 – Sērenes tautas namā – dejas. Spēlē grupa „Rolise”  no Gulbenes. Ieeja – 3 EUR. Vietu pie galdiņa rezervēt iepriekš pa tālr. 26495467.