Par projekta „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā” īstenošanu

jic-proj-logo-525x300

Kopš 2014.gada 21. jūlija turpinās ēkas, Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā, vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, Jaunatnes iniciatīvu centram. Norit ēkas iekštelpu remontdarbi, apkures, ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju sakārtošana. Ēkas iekštelpu vienkāršotās rekonstrukcijas termiņš pagarināts līdz 2015.gada 31.maijam, sakarā ar būvniecības darbu uzsākšanas laikā konstatēto slikto ēkas Oškalna ielā 6 tehnisko stāvokli, nepieciešamo papildus veicamo darba apjomu. 

Pēc ēkas iekštelpu remontdarbu veikšanas Jaunatnes iniciatīvu centra darbībai paredzēts iegādāties inventāru, aprīkojumu aktivitātēm-vērstām uz jauniešu vajadzībām, interesēm, interešu izglītošanos, lietderīgu brīvā laika izmantošanu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 31. jūlijam.

Projekts „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā” finansēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”, aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros.

Projekta Nr. 6-6/31

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other