Sēlijas novadu apvienība

Sēlija, agrāk Sēla (latīņu: Selonia), vai Sēlenes zeme (latīņu: terra, que Selen dicitur), saukta arī par Augšzemi (lietuviešu: Aukšzemė) ir kultūrvēsturisks novadsLatvijā, kas ietver teritoriju no mūsdienu Jaunjelgavas un Neretas novadiem pie Zemgales robežas līdz pat Krāslavas novadam Baltkrievijas pierobežā (avots – http://lv.wikipedia.org).

 2012.gada 14. decembrī, apzinoties savu atbildību un pienākumu iepriekšējo paaudžu mantojuma saglabāšanas un nākamo paaudžu priekšā, izsakot vēlmi sadarboties Sēlijas kultūrvēsturiskās identitātes un vērtību saglabāšanā, apvienības dalībnieku kopīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanā ar mērķi uzlabot teritorijas ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī kopīgu interešu pārstāvniecībai valsts un starptautiskajās institūcijās, tika izveidota Sēlijas novadu apvienība, lai saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  statūtu 11.1. un 11.2 punktiem pēc brīvprātības principiem apvienotu tās Sēlijas pašvaldības, kuras ir iestājušās LPS. Tā darbojas kā LPS struktūrvienība.

Pašlaik par Apvienības vadītāju ir ievēlēts Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other