Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā

jic-proj-logo-525x300

Projekta nosaukums

 

 

Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā
Projekta numurs

Nr. 6-6/31

 

Programma

Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”, aktivitāte „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide”
Projekta mērķis Projekta mērķis ir izveidot Jaunjelgavas novada Jaunatnes iniciatīvu centru – vietu, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide.
Kopējās izmaksas 140 063,27  EUR
Projekta realizācijas laiks 2013.-2015.
Projekta koordinators, kontaktinformācija Evija Šteina Lodziņa

Tālr.: 65133646, 26954795

e-pasts: evija.steina@jaunjelgava.lv

Par projekta „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā” virzību

2014.gada maijā tiek izstrādāts, saskaņā ar aktivitāšu skici, kā arī, saskaņā ar būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem Tehniskais projekts Jaunatnes iniciatīvu centra ēkas, Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā, būvniecības darbiem un jūnijā tiek plānots uzsākt ēkas remontdarbus.

Projekta mērķis irizveidot Jaunjelgavas novada Jaunatnes iniciatīvu centru – vietu, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide.

Laika posmā līdz 2014.g. 31. oktobrim Jaunjelgavas novada Jaunjelgavā, Oškalna ielā 6 tiks veikti ēkas, telpu remontdarbi, teritorijas labiekārtošana, izveidojot infrastruktūru Jaunatnes iniciatīvu centram Jaunjelgavas novadā, pielāgojot telpas jauniešu interesēm un vajadzībām, lai nodrošinātu jauniešiem iespēju pavadīt brīvo laiku lietderīgi un aktīvi, nodrošinot centrā telpas dažādiem interešu klubiem. Kā arī paredzēts Jaunatnes iniciatīvu centra darbībai iegādāties inventāru, aprīkojumu, centru nodrošinot ar attiecīgu aprīkojumu jauniešiem, kas atbilst jauniešu vajadzībām un interesēm un sekmē lietderīgu brīvā laika izmantošanu.

Projekts „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā” finansēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”, aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros.

Projekta Nr. 6-6/31

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other