28.aprīlī Jaunjelgavas bibliotēkā P.Sakalaura un G.Gailīša grāmatu prezentācijas

28.aprīlī plkst. 12.00 Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā novada literāti un bibliotēka aicina uz pasākumu, kurā tiks prezentēti P.Sakalaura “Divrindu mistri”, kā arī P.Sakalaura un G.Gailīša “Brītiņi iz dzīves”.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Brīvības ielā 19, kadastra numurs 3207 002 0357, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0357, 4743 m2 platībā  un uz tā esošas būves (garāžās) 65.3 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0357 002.

  • Izsoles sākumcena – 6905.00 euro.
  •    Izsoles solis –  100.00 euro.
  •    Izsoles dalības maksa –  20.00  euro.
  •    Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2018. gada 15. jūnijā plkst. 11:00. Jaunjelgavas novada administrācijas ēkas 2.stāva sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads).

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2018. gada 13. jūnija  plkst.15:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā un tie ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles”.

 

1.maijā Seces pagasta kultūras namā Teātra svētki “Pie Baltā Galdauta”

1.maijā Seces pagasta kultūras namā Teātra svētki “Pie Baltā Galdauta”:

  • plkst. 12.00 – Seces amatierteātra “Dūdenīši” saspēlēšanās ar skatītājiem un fragmentu izrādīšana no P.Putniņa lugas “Ar būdu uz baznīcu”.
  • plkst. 14.30 – Jaunjelgavas amatierteātris K.Lišmaņa vadībā izrādīs A.Upīša viencēlienu “Dzimumdienas rītā”
  • plkst. 16.00 – Kokneses amatierteātris I.Strazdiņas vadībā izrādīs F.Arnolda un E.Baha komēdiju “Traks numurs”.

Ļoti gaidīsim skatītājus, arī aktierus no Staburaga un Bārbeles teātriem. Ieeja – 1 Eur vai stāsts, vēstījums, vēstures liecinieks, cienasts – Latvijas simtgades Baltajam galdam.

30.aprīlī Daudzeses saieta namā – starptautiskajai dejas dienai veltīts koncerts – balle

30.aprīlī plkst. 19.00 Daudzeses saieta namā – starptautiskajai dejas dienai veltīts koncerts – balle “Dejas garša”. Pasākuma norise pie galdiņiem. Piedalās deju kolektīvi “Kvēlziedes” (Daudzeva), “Balzāms dvēselei” (Sunākste), “Atvars” (Jaunjelgava), līnijdejotājas no Kurmenes, kā arī būs Kaukāza, Austrumu un čigānu deju solo priekšnesumi.
Balli spēlēs atraktīvais muzikants Kaspars Kārkliņš. Ieeja – 3 Eur. Vietu pie galdiņa lūgums rezervēt līdz 27.aprīlim pa tālr. 26495467. Vietu skaits ierobežots.

 4.maijā Jaunjelgavas novada kultūras nams aicina uz Rīgas vīru kora “Absolventi” Koncertu “Es vēlos Tev dāvināt rozes”

 4.maijā plkst. 16.00 Jaunjelgavas novada kultūras nams aicina uz Koncertu “Es vēlos Tev dāvināt rozes”, kuru sniegs Rīgas vīru koris “Absolventi”, diriģents Arvīds Platpers, Edgars Briņķis, mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols.

Mums ir viena lielā Brīvība – visai Latvijai, svēta un balta. Par to esam atbildīgi mēs visi, šīs zemes tauta. Un katram no mums pieder daļa no tās – personīga, savējā. Par to atbildīgs katrs pats, lai tā lielā nezustu vējā. 

Vai atbildība par Brīvību kāds spaidu darbs? Nē! Tas patīkams pienākums, ko veicot jutīsies ieguvis. Tāpat kā dārzs, kas priecē un pabaro, tāpēc, ka ravēji, laistīji un sargāji no kaitēkļiem. Tā darījām līdz šim, tā turpināsim rīt.

Jo Brīvība sargā mūs  –  mēs sargājam Brīvību.

Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu devumu, kopīgi radot svētku sajūtu.

Baltā galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana bija rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās.

Aicinām katru uz kopīgu galda klāšana savas mājas pagalmā un pabūt mirkli kopā ar ģimeni, kaimiņiem, vietējiem un ārzemju draugiem, kolēģiem, jauniepazītiem cilvēkiem.

Pašvaldība aicina slēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

No šīs nedēļas līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ir iespējams iegūt un noslēgt visās pagastu pārvaldēs un klientu apkalpošanas centrā Jaunjelgavas domē. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un tuvākajā laikā ierasties sev tuvākajā pārvaldē, lai sakārtotu līgumattiecības ar atkritumu apsaimniekotāju tādējādi palīdzot sakārtot regulāru atkritumu izvešanas grafiku.

Staburaga saieta nama izstāžu zālē apskatāma izstāde “Klusā daba ar bēniņu stāstu”

Staburaga saieta nama izstāžu zālē apskatāma Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrības gleznošanas studijas darbu izstāde “Klusā daba ar bēniņu stāstu”. Tikšanās ar darbu autorēm – 6.maijā plkst. 12.00 pie “Baltā galdauta”.

No 13.aprīļa līdz 18.maijam Staburaga saieta nama izstāžu zālē apskatāma Andas Svarānes keramikas izstāde “Pļava”. 

No 13.aprīļa līdz 18.maijam Staburaga saieta nama izstāžu zālē apskatāma Andas Svarānes keramikas izstāde “Pļava”.

6.maijā – “Baltā galdauta” svētki Staburagā

6.maijā plkst. 12.00 visi mīļi aicināti klāt kopīgu galdu, vārīt ugunskura zupu, dalīties ar savām receptēm, puķu stādiem, stāstiem Latvijas simtgadei. Tiksimies ar Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrības māksliniecēm.

Plkst. 14.00 Valles amatierteātris izrādīs Aivas Birbeles komēdiju “Zaļā zona”.

1.maijā – Kokneses amatierteātra izrāde Seces kultūras namā

1.maijā plkst. 16.00 Seces kultūras namā  – Kokneses amatierteātra izrāde, komēdija “Traks numurs”. Režisore I.Strazdiņa. Ieeja – 1 eur.