Sākas balsošana par Latvijas, tostarp Zemgales, ainavu dārgumiem

Ainavu ekspertu padome* kopā ar Plānošanas reģioniem turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirza 243 ainavas

 Visas Latvijas ainavu dārgumiem pieteiktās ainavas ir izvērtētas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Informācija par 243ainavām, kas tiek izvirzītas turpmākam sabiedrības vērtējumam, ir ievietota tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv/. Turpmāko mēnešu laikā no tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde. 

 Zemes nomas tiesību izsole daļai no zemes gabala “Jaunās cerības” Sērenes pagastā. 

 Zemes nomas tiesību izsole daļai no zemes gabala “Jaunās cerības” Sērenes pagastā. 

Jaunjelgavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Jaunās cerības”, kadastra apzīmējums 3280 002 0306, iznomājamā platība 120m2 ar apbūves tiesībām, Sērenes  pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoli.

Izsoles veids – atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalības maksa – 15.00 euro

Izsoles sākumcena – 100.00 euro mēnesī

Izsoles solis –  10.00 euro

Izsole notiks 2017.gada 24.augustā plkst.11:00 Jaunjelgavas novada Sērenes pagasta pārvaldes ēkā („Zvaniņš”, Sērenes  pagasts, Jaunjelgavas novads).

Izsolei var pieteikties Sērenes pagasta pārvaldē līdz 2017.gada 23.augusta plkst.15:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: Jaunjelgavas novada domē, Sērenes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv

Kontakttālruni 29285972

 

 

 

Kapusvētki Staburaga pagasta kapsētās – 26.augustā

Kapusvētki Staburaga pagasta kapsētās notiks 26.augustā:

Brantānu kapos plkst. 16:00
Staņģu kapos  plkst.  17:00

Par Jaunjelgavas baptistu draudzes infrastruktūras uzlabošanas projektu.

Turpinās būvdarbi Jaunjelgavas baptistu draudzes projekta “Jaunjelgavas baptistu draudzes infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai, attīstībai” ietvaros. Sakarā ar būvdarbu termiņa pagarināšanos, lai veiksmīgi, kvalitatīvi īstenotu projektu, projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 30.septembrim.

VARAM aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Biedrības „Atvērtā pārvaldības partnerība Latvijā” (turpmāk – Biedrība) 2017.gada 10.augusta vēstuli Nr.37, kurā vērsta uzmanība uz sekojošo:

„Eiropas Komisija izsludināja 24.05.2017. sabiedrisko apspriešanu – līdz 16.08.2017. aicinot visus ES pilsoņus (tajā skaitā Latvijas pilsoņus) izteikt aptaujā viedokļus par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu. Publicēts CVK lapā https://www.cvk.lv/pub/public/31214.html sadaļā „Eiropas pilsoņu iniciatīvas”, (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_lv). Biedrība sagatavoja informatīvu vēstuli un jūlija nogalē nosūtīja Latvijas visu 119 pašvaldību izpilddirekcijām un pagastu pārvaldēm par iespējām parakstīt CVK izsludinātos likumprojektus. Daļa novadu pašvaldības vilcinās informēt savu novadu iedzīvotājus par viņu tiesībām piedalīties ES sabiedriskajā apspriešanā. Aptauja drīz noslēgsies – 16.08.2017.”

Brīvdabas koncertzāles cikla koncerts “Daugavas Dziesmas” Jaunjelgavas piestātnē

2017.gada 17.augustā plkst.20.00 brīvā dabā- kuģīša piestātnē Pārceltuves ielā Koncerts „DAUGAVAS DZIESMAS”

(koncertciklā „Daugavas koncertzāle”).

Piedalās Ikšķiles novada vokālie ansambļi „NONA” (Starptautiskā konkursa laureāts) un „TIKAI TĀ” Jura Kļaviņa vadībā

Pasākumu organizē

biedrība „Daugavas abi krasti”

Mājražotājus aicina piedalīties bezmaksas mācībās

Š. g. 16. augustā plkst. 10.00 Aizkraukles KB telpās, Bērzu ielā 7, notiks bezmaksas mācības mājražotājiem. Tēma : jaunu produktu izstrādes principi – no idejas līdz produktam. Lektore Ilga Gedrovica, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece, Dr.sc.ing., viesdocente.
Mācības par tēmu no Idejas līdz produktam. LLU lektore Ilga Gedrovica stāstīs kāds ceļš ejams , lai realizētu savas idejas un kādas ir sadarbības iespējas ar zinātniekiem. Par Iespējām un izaicinājumiem vietējiem Latvijas produktiem; Jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm pārtikas produktu ražošanā;  Jaunām izejvielām un kvalitatīviem nišas produktiem;  Atbalsta iespējām uzņēmējiem sadarbībai ar zinātniekiem, pētījumu veikšanai un jaunu produktu izstrādei. Šis ir otrais seminārs mājražotājiem šajā gadā. Trešais būs izbraukuma seminārs uz Jelgavu oktobrī. Piedalīties var esošie un potenciālie mājražotāji.

Interesentiem lūgums iepriekš pieteikties Inetai Sproģei 26593210.

17.augustā notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2017.gada 17. augustā plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās, Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā, notiks Jaunjelgavas novada  Sociālo lietu komitejas sēde.
2017.gada 17. augustā plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkā, 2. stāvā sēžu zālē Lāčplēša ielā 11, notiks Jaunjelgavas novada Finanšu komitejas sēde.

30.augustā Daudzevā muzikāla izrāde bērniem un vecākiem “BURUNDUKA TV ŠOVS”

30.augustā plkst. 15.00 Daudzevas saieta namā  – radošā apvienība “Teātris un ES” piedāvā: Muzikāla izrāde bērniem un vecākiem “BURUNDUKA TV ŠOVS”. 

Režisors: Armands Ekštets, TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” un humora raidījuma “Anekdošu šovs” režisors.

 Izrādes garums: 50min, žanrs: muzikāla komēdija ar skatītāju iesaistīšanu.

Izrādes mērķu auditorija: bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā un viņu vecāki

Par ko ir izrāde:

30.augustā Sērenē – muzikāla izrāde bērniem un vecākiem “BURUNDUKA TV ŠOVS”

30.augustā plkst. 18.00 Sērenes centra laukumā  – radošā apvienība “Teātris un ES” piedāvā: Muzikāla izrāde bērniem un vecākiem “BURUNDUKA TV ŠOVS”. 

Režisors: Armands Ekštets, TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” un humora raidījuma “Anekdošu šovs” režisors.

 Izrādes garums: 50min, žanrs: muzikāla komēdija ar skatītāju iesaistīšanu.

Izrādes mērķu auditorija: bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā un viņu vecāki

Par ko ir izrāde: