14. decembrī notiks Domes pastāvīgo komiteju sēdes

  1. decembrī notiks sekojošas Domes pastāvīgo komiteju sēdes:
  • plkst. 12:00 Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā) notiks Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde;
  • plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;
  • plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Seces pagasta bibliotēkā apskatāma A. Blauas fotoizstāde “Kustoņi”

No 4. līdz 30.decembrim Seces pagasta bibliotēkā ir apskatāma Agitas Blauas fotoizstāde “Kustoņi”. Visi mīļi aicināti!

Ziemassvētku koncerts Jaunjelgavas kultūras namā

23.decembrī plkst. 16.00 Jaunjelgavas kultūras namā – Ziemassvētku koncerts bērniem un vecākiem “Tici sapnim – tas piepildīsies!” Ziemassvētku noskaņas dāvās deju kolektīvs “Kodoliņš” un popgrupa “Fridrihštate”.

 

Ziemassvētku labo sajūtu diena Jaunjelgavā

17.decembrī  – Ziemassvētku labo sajūtu diena Jaunjelgavā:

  • No plkst. 11.00 –  lieliska iespēja nopirkt svētku dāvanas un gardumus “Radu ” tirgū,
  • no plkst. 14.00 – radošās darbnīcas un labo sajūtu kafejnīca Jaunjelgavas novada kultūras namā
  • plkst. 16.00 – kapellas “Karikste” koncerts.

Nāc un sajūti Ziemassvetkus!

Staburaga saieta namā – A.Saulīša filma “Astoņas zvaigznes”

12.decembrī plkst. 19.00 Staburaga saieta namā – A.Saulīša  filma “Astoņas zvaigznes”. Ieeja – bez maksas.

Ziemassvētku gaidīšanas laika dzejas pasākums Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā

14.decembrī plkst. 15.00 Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā – Ziemassvētku gaidīšanas laika dzejas pasākums “Jauns rīts jaunai dienai prieku sniedz…” Tikšanās ar dzejnieci Inesi Apsāni (Koknese), muzikālais pavadījums – Imants Siliņš (Pļaviņas).

8.decembrī Seces kultūras namā – A.Saulīša dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”

8.decembrī plkst. 17.00 Seces kultūras namā – A.Saulīša dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”. Ieeja – bez maksas.

Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības balvu saņem arī Vāveru ģimene no Jaunjelgavas novada

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs šogad jau otro reizi organizēja reģiona uzņēmēju godināšanu, kas notika 1.decembrī Rundāles pilī.

Katra Zemgales pašvaldība izvirza vienu sava novada pārstāvi, kuram tiek piešķirta balva, uz kuru var pretendēt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

 

Jaunjelgavas novads šogad apbalvojumam izvirzījis Seces pagasta uzņēmumu W-4 un tā īpašniekus – Vāveru ģimeni. Sveicam mūsu novada uzņēmējus ar apbalvojuma saņemšanu!

(Vairāk foto – galerijā).

Imanta Kalniņa mūzikas koncerts Staburagā

9.decembrī plkst. 17.00 Staburaga saieta namā staigāsim pa Imanta Kalniņa mūzikas takām “Dziesma, ar ko Tu sāksies”. Piedalās Staburaga vokāli instrumentālā grupa Diānas Austras Vaices vadībā un Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi. Pēc koncerta dokumentālas filmas par rokmūzikas vēsturi skatīšanās “Savējie sapratīs”, tikšanās ar režisoru. Visi mīļi gaidīti!

7. decembrī seminārs lauksaimniekiem

Š.g. 7. decembrī  plkst. 10.00, Aizkraukles pilsētas kultūras namā, notiks SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra “ Aizkraukles nodaļas, rīkots informatīvais seminārs.

Tēma:      Par ES un Valsts prasību aktualitātēm un izmaiņām 2018. gadā

Programmā :

  1. Nodokļu normatīvu aktualitātes 2018. gadā, lektors – Sandra Podniece VID NP Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore
  2. LDC prezentācija. Pārraudzības datu iesniegšanas kārtība. Tipiskākās kļūdas pārraudzības lapu aizpildīšanā. Lecināšanas datu paziņošana elektroniskajā vidē. Jaunākā informācija par datu ievadīšanu LDC datu bāzē un darbībām elektroniskajā vidē, lektors – Daina Lodiņa LDC ciltsdarba nodaļas vadītāja.
  3. Ciltsdarba programma piena un gaļas lopkopībā. Vaislinieka izvēles kritēriji ganāmpulka atražošanai – piena, gaļas lopkopībā, lektors – Sigita Lukaže A/S Kurzemes CMAS ciltsdarba speciāliste

Būs iespēja saņemt apliecinājumu par dalību. Pieteikšanās pie Valentīnas Bečas, telf 26158775 vai valentina.beca@llkc.lv.