Kokneses amatierteātra izrāde Jaunjelgavas kultūras namā

Nodarbības

Lāčplēša dienas pasākums Jaunjelgavā

25.oktobrī Jaunjelgavas bibliotēkā P.Sakalaura grāmatas atvēršanas svētki

24.oktobrī notiks komiteju un domes sēdes

2019. gada 24. oktobrī plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras pastāvīgās komitejas sēde.

2019. gada 24. oktobrī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

 

26. oktobris

Iedzīvotāju diskusija par sabiedrības saliedēšanu

Jaunjelgavas komunālā nodaļa aicina darbā būvstrādnieku

Jaunjelgavas novada domes Komunālajā nodaļā vajadzīgs Būvstrādnieks.

Darba alga pirms nodokļu nomaksas – 750 EUR.

Darbs Jaunjelgavas pilsētā Komunālās nodaļas apkalpojamos objektos.

Tālrunis papildus informācijai – 26658222

Seces pagasta pārvalde informē – nomai pieejama brīva nedzīvojamā telpa

Seces pagasta pārvalde informē, ka Seces pagasta pārvaldes rīcībā ir brīva nedzīvojamā telpa 35,86 mplatībā, pirmajā stāvā, pašvaldībai piederošā ēkā “Aptieka”, telpa Nr.7, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā.

Sīkāka informācija saņemama Seces pagasta pārvaldē.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ķirši” kadastra apzīmējums 3278 006 0100, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā 5,44 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

Izsoles sākumcena – 9385,01 euro , dalības maksa – 20,00 euro, izsoles solis – 100,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 12.novembrī plkst. 1100  Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 7.novembra plkst. 1500  

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other