Bezmaksas seminārs dārzeņu audzētājiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles nodaļa 19.oktobrī
plkst. 10.00 Aizkrauklē, Bērzu ielā 7 rīko bezmaksas semināru dārzeņu
audzēšanā. Par agrākas ražas dārzeņu ieguvi gan siltumnīcās, gan uz lauka (tomāti, gurķi, paprika), par kļūdām audzēšanas procesā un ražas uzglabāšanā, kā arī par dārzeņu kultūru slimību profilaksi lekcijas lasīs viena no Latvijā atzītākajām dārzkopēm Mārīte Gailīte (biedrības „Latvijas dārznieks” eksperte). Savukārt par augsnes auglības uzlabošanas iespējām pirms dārzeņu audzēšanas stāstīs Anita Brosova – SIA LLKC augkopības konsultante. Lūgums interesentiem pieteikties līdz 18.oktobrim. Vēlams arī iepriekš sagatavot jautājumus par sev interesējošām tēmām dārzkopībā, jo apmācību process ir veiksmīgāks, ja ir jautājumi, atbildes un dalīšanās pieredzē. Kontaktpersona – Inese Eiduka, SIA LLKC Aizkraukles nodaļas Pļaviņu LAK, tālr.29255047.

20. un 21.oktobrī notiks 21.mūzikas festivāls “Draugi”

20.oktobrī plkst.13:00 FESTIVĀLA ATKLĀŠANAS KONCERTS Jaunjelgavas vidusskolā.

21.oktobrī plkst.13.00 KONCERTI Jaunjelgavas novadā: Daudzevas un Sunākstes saieta namos Seces kultūras namā.

LIELKONCERTS Jaunjelgavas novada kultūras namā plkst.18:00

17.oktobrī plkst. 18.00 Staburaga saieta namā tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri. Pasākumu kuplinās mūziķi no Kokneses “Aizezeres muzikanti”. Visi mīļi gaidīti!

Filmu “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” var skatīt arī Jaunjelgavas novadā

24.oktobrī plkst. 17.00 Seces kultūras namā jaunākā latviešu spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Savukārt Staburaga saieta namā filmu demonstrēs 24.oktobrī plkst. 19.00.

Ieejas maksa – 2 Eur.

27.oktobrī Daudzevas saieta namā – Staburaga amatierteātra “Pirmā prognoze” izrāde

27.oktobrī plkst. 19.00 Daudzevas saieta namā – Staburaga amatierteātra “Pirmā prognoze” izrāde, R.Missūne “Dāvana tantei”. Režisore I.Galvanauska.

 

Fotogrāfiju izstāde Daudzevas saieta namā

No 23.oktobra līdz 3.novembrim Daudzevas saieta namā apskatāma fotoizstāde “Staburaga Dziesmu svētki – Latvijas Dziesmusvētku tradīcijas sargātāji”,veltīta Latvijas 100gadei,

21.oktobrī mūzikas festivāla “Draugi” koncerts Daudzevā

21.oktobrī plkst.13.00 XXI mūzikas festivāla “Draugi” dalībnieku koncerts Daudzeses saieta namā.

Ieeja bez maksas

Uzņēmēj: praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK!

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums)

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augusts

Atbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās

PROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Šodien, 5. oktobrī, atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.

12.oktobrī notiks pastāvīgo komiteju sēdes

12. oktobrī plkst. 11.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, ēkas 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

12. oktobrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, ēkas 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.