Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies Sēlijas diena  

Šī gada 28. septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu norisināsies pasākums “Sēlijai būt!” jeb Sēlijas diena Gaismas pilī. Tā aktualizēs jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī iepazīstinās ar šī krāšņā Latvijas novada kultūras, vēstures sabiedriskās dzīves izpausmēm un vērtībām, un personībām. Dalība bez maksas.

Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu tautas izveidē, un Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām. Tomēr mūsdienās apvidus ar šādu nosaukumu Latvijas kartē nav. Pēc 13.–14. gs. sēļu vārds daudzus gadsimtus nefigurēja un nebija aktuāls, taču 20. gs. 80. gados vietvārds “Sēlija” latviešu valodā atgriezās. Kas ir Sēlija šodien? Vai to var dēvēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālas senatnes ilūzija?

12.septembrī notiks domes pastāvīgo komiteju sēdes

2019. gada 12. septembrī plkst. 12.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2019. gada 12. septembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

 

7.septembrī Jaunjelgavas bibliotēkā dzejas dienas pasākums

Zinību diena Jaunjelgavas vidusskolā

Atvadoties no Tautas daiļamata meistara Pētera Grauduļa

PĒTERIS GRAUDULIS

(1951.gada 6.marts-2019.gada 28.augusts)

Un mūžs, man nodzīvot ļautais,
Nepieder man, bet tautai…
(Z. Purvs)

Tā dzīvē notiek. Negaidot, pēkšņi atveras Mūžības vārti.
28.augusta pēcpusdienā kāda dvēsele aizgājusi aizsaules ceļos…  Pētera darbīgās  rokas dus mierā…
Jaunjelgavas daiļamatnieka sētā ir atnācis klusums. Skumjš klusums. Nav vārdu, kas izsacīt spētu, ko šobrīd jūtam…
Tautas daiļamata meistars, Amatnieku brālības biedrs, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Pēteris Graudulis ir nesis Jaunjelgavas vārdu Latvijā un aiz tās robežām. Viņa īpašie  koktēlniecības darbi darināti intarsijas tehnikā, mīlestība, kas ielikta katrā, svečturī, šķīvī, karotē un burvīgajos koka trauciņos liecina par talantu, neatlaidību, apbrīnojamām  darba spējām, izsmalcinātu gaumi un Pētera īpašo skatījumu uz dzīvi un vērtībām.
Dzimis Neretā, tur skolā gājis, un katrs cilvēks dzīvē sastaptais ir bijis Skolotājs. Arī Neretā, arī mācoties Rīgas mēbeļu skolā, Mākslas akadēmijas kursos, amata prasmi pilnveidojot pie tautas daiļamata un vecajiem pirmskara galdnieku meistariem, konsultējoties ar Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas Kokgriešanas nodaļas pedagogiem, bet vislabāk iemācījās ar savu darbu, uzkrājot pieredzi un izstrādājot sev vienam zināmu meistarstiķi. Meistara daiļrades virsotne-dekoratīvie šķīvji, kas sastāv no teju 400 gabaliņiem, radīja izbrīnu ikvienam, kas uzzināja darba tehnoloģiju, viesojoties viņa sētā. Daudzās izstādes priecēja ne tikai mūs, Meistara darbi aizceļojuši arī plašajā pasaulē.
No 1975.gada Pēteris ir mūsējais-jaunjelgavietis, kur viņš izveido savas ģimenes mājvietu un ar savu mūža mīlestību Intu ir izaudzinājis  brīnišķīgus bērnus – dēlu Kristapu un meitu Kristīni. Ir piedzīvojis vectēva godu, jo ir mazmeitiņa Paula. Ir strādājis Jaunjelgavas apvienībā „Sistēma”, kur apguva mēbeļu tehnoloģisko ražotni, paralēli darbojoties kokgriešanā.
Ja par  strādīgu, sava aroda pratēju saka, ka tam nu gan ir zelta rokas, tad Pēterim tās patiesi bija no zelta.
Meistars ir beidzis savu dzīves uzdevumu. Pētera dvēselīte aizgājusi, bet viņa atstātais mantojums paliek mums.  Tas atgādinās par neizsīkstošo, fanātisko mākslinieku, kurš teica: „Nekad nav tā, ka beigsi vienu darbu, tad būs kārta nākamajam… Parasti top vairāki darbi reizē.” Katrs darbs, kā ceļojums nezināmajā pasaulē. Kādu darbu, kādas fantāzijas Pēteris realizēs tur -aizsaules ceļos, to mēs nezinām… Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!
Lai mūsu līdzjūtība, jums, mīļie tuvinieki, palīdz pārvarēt šo smago dzīves posmu. Mūsu mīļie nemirst, vien pārstāj būt blakus …
Atvadīšanās no Tautas daiļamata meistara Pētera Grauduļa  notiks svētdien, 1.septembrī plkst.12:00 Jaunjelgavā, Daiļamatnieka sētā, Jelgavas ielā 14.

Jaunjelgavas novada dome

Aicina Sēlijas zivju sala Secē

Jaunjelgavas bibliotēka aicina uz pasākumu pirmklasniekiem

Trešdien, 28.augustā plkst. 16:00, Jaunjelgavas pilsētas bērnu literatūras nodaļa aicina 1.klases skolēnus kopā ar vecākiem piedalīties pasākumā “Brēmenes muzikanti”.

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Paziņojums par sanāksmi publicēts Jaunjelgavas novada domes informatīvā izdevumā “Jaunjelgavas novada vēstis” Nr.8 (117) 2019.gada 19.augustā.

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, (reģistrācijas nr.40003095713)

31.augustā Jaunjelgavā – Aizkraukles Tautas teātra izrāde “Skaistuma karaliene”.

31.augustā plkst. 19.00 Jaunjelgavas kultūras nama pagalmiņā (nelabvēlīgos apstākļos kultūras nama zālē) – Aizkraukles Tautas teātra izrāde “Skaistuma karaliene”. Režisore I.Strazdiņa, kapelas “Karikste” muzikālais pavadījums.

Ieejas maksa – 3 eur.

29.augustā tiek sasaukta kārtējā domes sēde

2019. gada 29. augustā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2 stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other