Lat-Lit projekts “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reğionā/ SocQuality”

Projekts Nr. LLI-317, “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reğionā/ SocQuality”

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti Vidus-Baltijas reģionā personām ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas pakļauti sociālo atstumtību riskam.

Projekta ietvaros tiek pārbūvēts Sociālā aprūpes un krīzes centra Vīgante 2. stāvs, iegādāts inventārs, organizētas vasaras nometnes mērķu grupas jauniešiem un veiktas sociālo darbinieku apmācības.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 791 256.20, ERAF finansējums EUR 672 567.74.

26.jūlijā notiks izbraukuma domes sēde

2018. gada 26. jūlijā plkst. 13.00 Staburaga Saieta nama zālē notiks Jaunjelgavas novada domes sēde. Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

21.jūlijā – pagalma svētki Sērenē

21.jūlijā visas dienas garumā – Pagalma svētki Sērenē.

  • 10.00 – centra laukumā – volejbols pieaugušajiem un piepūšamās atrakcijas bērniem
  • 11.00 – sporta centra laukumā – vizināšanās ar poniju
  • 12.00 – pagalmā pie lielās egles – kopīga zupas vārīšana un ēšana
  • 14.00 – centra laukumā – Staburaga pagasta amatierteātra izrāde, R.Missūne “Par vīriešiem un kaķiem”. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā izrāde notiks tautas namā
  • 17.00 – pagasta pārvaldes pagalmā – satiec savu deputātu – tikšanās ar Jāni Blūzmani
  • 18.00 – Tautas nama pagalmā – danči kopā ar folkloras kapelu “Karikste”.

Visi pasākumi bez maksas.

Iespējams iegādāties Jaunjelgavas novada karogu

Gatavojoties pilsētas svētkiem, ir iespējams iegādāties Jaunjelgavas novada karogu:
*) izmērs – 1×2 m. Karoga cena – 31,94 Eur.
*) izmērs – 0,75x 1,5m. Karoga cena – 17,30 Eur
Karogu var iegādāties novada domes kasē.

13.jūlijā notiks grāmatas par Jaunjelgavu atvēršanas pasākums

Pārsteigumi turpinās! Šo piektdien, 13.jūlijā atvērsim ilgi gaidīto un loloto grāmatu par Jaunjelgavas vēsturi un jau tai pašā dienā būs iespējams iegūt šo grāmatu savā īpašumā!
Grāmatas atvēršanas pasākuma dalībnieki piedalīsies loterijā, kur tiks izlozētas 10 jaunās grāmatas par Jaunjelgavu.
Ikviens interesents laipni aicināts – 13.jūlijā plkst. 20.00 Jaunjelgavas kultūras namā! Tiekamies!

Šovasar laiks laukiem – Latgalē notiks divu dienu forums „Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība”

Latvijas kopienu vasaras forums „Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” notiks 3. un 4.augustā Smelterē, Saunas pagastā, Preiļu novadā, lai veicinātu pieredzes apmaiņa un sadarbība starp kopienām un dažādu sektoru pārstāvjiem, netradicionālā veidā parādot kopienas idejas būtību – cilvēks palīdz cilvēkam.

12. jūlijā notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

2018. gada 12. jūlijā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Kā rīkoties, ja sausuma dēļ cietušas kultūraugu platības

Pēc dabas katastrofas izsludināšanas lauksaimniecībā Lauku atbalsta dienests ir papildinājis informāciju, kā lauksaimniekam jārīkojas, lai saglabātu ES un valsts atbalstu par sausuma dēļ cietušajām kultūraugu platībām.

Ja lauksaimnieks izar iepriekš iesēto kultūraugu un iesēj citu, tad, lai saņemtu specifiskos maksājumus (brīvprātīgo saistīto atbalstu, maksājumu par vidi saudzējošām dārzkopības metodēm vai bioloģisko lauksaimniecību), ir jāraksta iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ar skaidrojumu par kultūraugu nomaiņu. LAD lūdz lauksaimniekus veikt foto fiksāciju ar 2-3 fotogrāfijām no dažādām lauka vietām (ar koordinātām vai identificējamiem objektiem – kokiem, stabiem, ēkām). Kultūras kodu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā nevajag mainīt. Iesniegums lūdzam iesniegt sadaļā “Pievienot dokumentus”.

Ja lauksaimnieks atstāj sākotnēji iesēto kultūraugu, tad par deklarētājiem iesētajiem un šobrīd slikti izaugušajiem kultūraugiem kods sistēmā nav jāmaina. Šādā gadījumā tiks saglabāts arī specifiskais ar konkrēto kultūraugu saistītais maksājums.

VID aicina izmantot jaunus e-pakalpojumus

Sākot ar šī gada 28.jūniju ikviens VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs tiešsaistē var iegūt vēl vairāk noderīgas informācijas par saviem ienākumiem, nomaksātajiem nodokļiem un darba devējiem, turklāt par izdrukāto izziņu autentiskumu var ērti pārliecināties, jo katrai ir pievienots individuālsQR kods un saite uz oriģinālu. Jaunums ir arī iespēja tiešsaistē veikt nodokļu maksājumus par citu personu.

4.augustā Jaunjelgavā notiks “Veselības skrējiens”. 

4.augustā plkst. 10:00 Jaunjelgavā notiks “Veselības skrējiens”. 

Reģistrēšanās Jaunjelgavas vidusskolas stadionā.

Distances:

  • 10 km pieaugušie
  • 5 km jaunieši
  • 300m bērni

Dalībai Veselības skrējienam aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni: 28688254 vai e-pastu anna.berzina@jaunjelgava.lv

Sīkāka informācija nolikumā Jaunjelgavas novada mājaslapā www.jaunjelgava.lv

Skrējiens tiek rīkots sadarbībā ar Jaunjelgavas Dienas centru, Jauniešu centru, ģimeņu biedrību “Zelta Saulespuķe” un Jaunjelgavas novada pašvaldību.

Pasākums tiks fotografēts un filmēts, foto un video materiāls tiks izmantots pašvaldības un biedrības publicitātes vajadzībām.