19. un 20.jūlijā tiksimies Magdalēnas svinībās Jaunjelgavā

Jaunjelgavas novada svētki –  “Magdalēnas svinības Fridrihštatē!”
Programma: 

Piektdiena, 19.jūlijs

18.00 Koncerts katoļu baznīcā. Piedalās novada vokālie ansambļi
19.00 Svētku atklāšana Vecpilsētas laukumā. Piedalās delegācija no un Baltkrievijas
19.30 Svētku ieskaņu koncerts. Piedalās Jaunjelgavas tautas mākslas kolektīvi:
“Anemone”, “Atvars”, “Kodoliņš”, “Kodols” un vieskolektīvs no Zeļvas (Baltkrievija).
Mākslas darbu izsole sadarbībā ar Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrību – Vāksim līdzekļus pirmā Latvijas Republikas Satiksmes un Darba ministra Teodora Hermanovska piemiņas vietas izveidei Jaunjelgavā

Kapusvētki Jaunjelgavas un Totēnu kapos

Kapusvētki ar luterāņu mācītāju notiks 3.augustā:

  • plkst. 13.00 – Jaunjelgavas kapos
  • plkst. 15.00 – Totēnu kapos

Organizē Jaunjelgavas luterāņu draudze.

20.jūlijā notiks Magdalēnas regate

Te ir darbs: vakance – būvstrādnieks

Jaunjelgavas novada domes Komunālajā nodaļā vajadzīgs Būvstrādnieks.

Darba alga pirms nodokļu nomaksas – 750 EUR.

Darbs Jaunjelgavas pilsētā Komunālās nodaļas apkalpojamos objektos.

Tālrunis papildus informācijai – 26658222

Kinopiektdiena Daudzevas saieta namā – filma “Motociklu vasara”

Pasargā no svešinieka internetā; Valsts policija uzsāk informatīvu akciju bērnu vecākiem “Izeja no vardarbības – escape”

Ar katru gadu Valsts policijā pieaug reģistrēto iesniegumu skaits par noziedzīgo nodarījumu pret personu tikumību un dzimumneaizskaramību tiešsaistē. Arvien biežāk tiek izmeklēti noziegumi, kur pieaugusi persona interneta vidē ir seksuāli izmantojusi mazgadīgu vai nepilngadīgu bērnu. Lai veicinātu plašāku problēmas apzināšanos un atpazīstamību, mazinātu dzimumnoziegumus internetā un sekmētu iespējamo cietušo personu atpazīšanu, Valsts policija ir uzsākusi informatīvu akciju bērnu vecākiem “Izeja no vardarbības – escape” par nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību internetā.

IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha  cirsmu

Cirsmas izsoles sākumcena29 500.00 euro

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro

Nodrošinājums- 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas

 Izsole notiks 2019.gada 30.jūlijā plkst.10.00 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2019.gada 25.jūlijam  plkst.17.00

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv

Kapusvētki Sērenes pagasta Totēnu kapos:

Kapusvētki Sērenes pagasta Totēnu kapos:

  • 14.07.2019 plkst.15-00  ar katoļu mācītāju
  • 03.08.2019 plkst.15-00  ar luterāņu mācītāju.

Atpūtas un sporta diena Sērenē

11.jūlijā notiks Domes pastāvīgo komiteju sēdes

2019. gada 11. jūlijā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3 A, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde, plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2.stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

 

Par Bāriņtiesas darba laiku Jaunjelgavā no 8.jūlija

No 8.jūlija, uz personāla atvaļinājuma laiku, Jaunjelgavā Bāriņtiesa pieņems apmeklētājus  otrdienās no 8.00 līdz 12.00 (25618595).

Pārējā laikā Bāriņtiesas darbinieks būs sasniedzams Seces pagastā, Staburaga pagastā, Sunākstes pagastā, Daudzevas pagastā, iepriekš sazinoties pa telefonu 25618595 vai 28909832.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other