Līgo pasākumi Sunākstē

Jāņi 2016

21.jūnijā no plkst. 15.00 – vasaras saulgriežu pasākumi Sunākstē:

  • n0 15.00 – pagasta iestāžu un ….. aplīgošana;
  • plkst. 18.00 – Sunākstes centrālajā laukumā visi laipni aicināti uz saulgriežu ielīgošanas pasākumu. Pīsim Lielo Saulgriežu vainagu, siesim Jāņu sieru, klāsim svētku galdu, dziedāsim un dejosim. Svētkus ieskandināt palīdzēs mazi un lieli pagasta pašdarbnieki. Līdzi jāņem ziedu pušķīti, ko iepīt Lielajā Saulgriežu Vainagā.

23.jūnijā plkst. 22.00 Jāņu nakts zaļumballe kopā ar “Kristīni un Alvi”. Ieeja bez maksas.

 

22.jūnijā Seces pagasta estrādē – vasaras saulgriežu koncerts “No skroderdienām līdz mūsdienām”

vasaras saulgr.2016

22.jūnijā plkst.20.00 Seces pagasta estrādē – vasaras saulgriežu koncerts “No skroderdienām līdz mūsdienām”.  Piedalās Seces amatiermākslas kolektīvi: bērnu un jauniešu popgrupas, vokāli instrumentālā grupa, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs, amatierteātris “Dūdenīši”, sieviešu vokālais ansamblis “Magnolija”, līnijdejotāju grupa “Balzāms dvēselei”.

Saulgriežu iesildīšanas balle Secē

ligo_balle

22.jūnijā no plkst. 22.00 līdz 03.00 – saulgriežu iesildīšanas zaļumballe Seces estrādē kopā ar grupu “Netīšām blice”. Ieeja bez maksas.

Līgo nakts balle Sērenē

ligoserene

23.jūnijā plkst. 22.00 Sērenes centra laukumā visi aicināti uz ugunskura iedegšanu un Līgonakts balli kopā ar Ēriku Gruzniņu.

Līgo diena Daudzevā

ligodaudzeva

23.jūnijā plkst. 10.00 Daudzevas tirgus laukumā  – tradicionālās Līgo sporta spēles. Notiks sacensības futbolā (5+1), volejbolā (3 :3), strītbolā (3:3), bērniem – tautas bumbā (7+1). Bērniem bez maksas darbosies piepūšamā lēkājamā atrakcija.

plkst. 23.00 – ugunskura aizdegšana un Līgo nakts balle. Spēlēs Gundars Vecumnieks.

Stabuļu koka atklāšanas pasākums Daudzevā

koks

21.jūnijā plkst. 18.00 Daudzevā pie centra dīķa – Stabuļu koka atklāšana un ciema ļaužu koncerts uz brīvās skatuves  “No līgo dziesmas līdz rokam”. Visiem, kuri vēlēsies uzstāties uz skatuves (spēlēt kādu mūzikas instrumentu, dziedāt savu mīļāko dziesmu), lūgums pieteikties līdz 19.jūnijam pa tālruni 26495467 vai personīgi pie Rudītes Nāzares.

16.jūnijā notiks Domes pastāvīgo komiteju sēdes

V.T._Domes_eka

16. jūnijā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras  jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Plkst. 15:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu komitejas sēde.

Ar darba kārtībām var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības

No 7.jūnija līdz 9.jūlijam Jaunjelgavas kultūras namā M.Brūniņas rokdarbu izstāde

izstade_junijs_julijs

No 7. jūnija līdz 9.jūlijam Jaunjelgavas kultūras nama izstāžu zālē apskatāma neretietes Mirdzas Brūniņas rokdarbu izstāde “Dzijas pavediena valdzinājums”.

 

Par PVN pievienošanu komunālajiem maksājumiem

Cienījamie Jaunjelgavas iedzīvotāji

Atgādinām, ka ar 2016. gada 1. jūliju stājas spēkā Grozījumi “Pievienotās vērtības nodokļa likumā”. Likuma 52.panta pirmās daļas 23.punkts un 25.punkta izmaiņas  nosaka,  ka namu pārvaldīšanas pakalpojumiem iedzīvotājiem PVN jāpiemēro ar 2016.gada 1.jūliju.

Jaunjelgavas novada  domes komunālā nodaļa

10.jūnijā – baznīcu nakts arī Jaunjelgavas novadā

baznīas nakts

10.jūnijā notiekošajos Baznīcas nakts pasākumos piedalīsies arī Jaunjelgavas novada baznīcas:

  • Seces evaņģēliski luteriskā baznīca  plkst.18:00, Sece, Seces pagasts ;
  • Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskā baznīca   plkst.18:00, Meža iela 13
  • Sunākstes Baltajā baznīcā – no plkst. 18.30 līdz 22.00 :

programmā Sunākstē – jauktā kora “Viesīte” koncerts, lekcija par Sunākstes draudzi un baznīcu, orientēšanās dabā ar uzdevumiem, kaligrāfijas un citas smalkas darbnīcas,  Tezē dziedājumi, ceļojums zirga pajūgā, noslēgumā – Sunākstes vokālā ansambļa “Mežroze” koncerts, gaismas laternas.

Visi mīļi gaidīti!