5.aprīlī Daudzevas saieta namā – filma “Klases salidojums”

5.aprīlī plkst. 19.00 Daudzevas saieta namā – filma “Klases salidojums”.

Komēdija “Klases salidojums” stāsta par trīs vīru draudzību, kas dibināta skolas solā un izturējusi teju pusgadsimta laika pārbaudi. 25 gadus pēc skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu un piedzīvojumi var sākties! Režisors Andrejs Ēķis. Galvenajās lomās: Ainārs Ančevskis, Juris Kaukulis, Imants Strads. Ieeja EUR 3,00

28.martā notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

28. martā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes 2.stāva sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Jaunjelgavas novada pašvaldība iznomā pašpatēriņa zvejas tiesības ar murdiem Daugavas Ķeguma HES ūdenskrātuvē Sērenes pagasta un Jaunjelgavas pilsētas administratīvajās robežās.

Atbilstoši Zvejniecības likuma 7. pantam: “(6) Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu”.

Pieteikšanās pašpatēriņa zvejas tiesību nomai ar murdiem, iesniedzot iesniegumu Jaunjelgavas novada domes Klientu apkalpošanas centros vai kancelejā.

25.martā – represēto piemiņas pasākums Secē

25.martā plkst. 14:30 pie Seces represēto piemiņas akmens notiks atceres brīdis, veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Noslēgumā – kopīga filmas skatīšanās Seces kultūras namā.

31.martā Sērenes tautas namā – amatierteātra “Sudraba nagla” izrāde

31.martā plkst. 16.00 Sērenes tautas namā – amatierteātra “Sudraba nagla” izrāde pēc L.Stumbres lugas “Plīvurītis ar punktiņiem”. Režisore Z.Ezeriņa.

Ieeja par ziedojumiem apmācībām “Kā pārgriezt nabas saiti”.

31.martā Daudzevas saieta namā – amatierteātra “Sudraba nagla” izrāde

31.martā plkst. 13.00 Daudzevas saieta namā – amatierteātra “Sudraba nagla” izrāde pēc L.Stumbres lugas “Plīvurītis ar punktiņiem”. Režisore Z.Ezeriņa.

Ieeja par ziedojumiem apmācībām “Kā pārgriezt nabas saiti”.

 

JAUNJELGAVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar  Eiropas parlamenta likumā, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un  Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteikto kārtību Jaunjelgavas novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos  uz novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu vietām darbam

  •  Jaunjelgavas pilsētas Nr. 271,
  • Sērenes Nr. 284,
  • Seces Nr. 283,
  • Staburaga Nr. 286,
  • Daudzeses Nr. 275,
  • Sunākstes  Nr. 287 vēlēšanu iecirkņos

Eiropas parlamenta  vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.

Pieteikuma veidlapa atrodama  Centrālās vēlēšanu komisijas  mājas lapā www.cvk.lv

 Pieteikumus iesniegt no 2019. gada 21. marta līdz  5.aprīlim plkst. 12,  Jaunjelgavas novada domes  kancelejā,  Lačplēša iela 11, Jaunjelgava, (vēlēšanu komisijas loceklei A.Rēķei – 27020335), Sērenes pagastā pārvaldē, “Zvaniņš” , Sērenes pagasts, (vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai  S.Blūzmanei – 29112412).

24.martā Jaunjelgavas kultūras namā M.Zīverta varoņdrāma „Tīreļpurvs”

24.martā plkst. 14.00 Mārtiņa Zīverta varoņdrāma „Tīreļpurvs”. Spēlē Lielvārdes senioru teātris „PAŠI”. Režisore Skaidrīte Tilaka.

Karš plosa ne tikai valstis, tas uzjundī cilvēku attiecības un grūti pat pasacīt, kura cīņa ir smagāka- ar ieročiem rokās vai tā, ko izcīna cilvēks pats ar sevi.” V.Hausmanis.  Ieeja par ziedojumiem

Pasākumi Jaunjelgavas novada kultūras namā 2019.gada martā-aprīlī-maijā

Pasākumi Jaunjelgavas novada kultūras namā 2019.gada martā-aprīlī-maijā.

22.martā plkst. 19.00 filma “Klases salidojums”.

Komēdija “Klases salidojums” stāsta par trīs vīru draudzību, kas dibināta skolas solā un izturējusi teju pusgadsimta laika pārbaudi. 25 gadus pēc skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu un piedzīvojumi var sākties! Režisors Andrejs Ēķis. Galvenajās lomās: Ainārs Ančevskis, Juris Kaukulis, Imants Strads. Ieeja EUR 3,00

24.martā plkst. 14.00 Mārtiņa Zīverta varoņdrāma „Tīreļpurvs”. Spēlē Lielvārdes senioru teātris „PAŠI”. Režisore Skaidrīte Tilaka

Karš plosa ne tikai valstis, tas uzjundī cilvēku attiecības un grūti pat pasacīt, kura cīņa ir smagāka- ar ieročiem rokās vai tā, ko izcīna cilvēks pats ar sevi.” V.Hausmanis.  Ieeja par ziedojumiem

23.martā Sunākstē notiks Aizkraukles apriņķa vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts

23.martā plkst. 15.00 Sunākstes saieta namā notiks Aizkraukles apriņķa vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts. Piedalās: Jaunjelgavas luterāņu baznīcas ansamblis, sieviešu vokālie ansambļi “Nianse” (Bebru pag.), “Anemone” (Jaunjelgavas KN) un “Zīle” (Vietalvas pag.). Aiviekstes pagasta senioru ansamblis “Ābeļziedi”, Aizkraukles pagasta vīru vokālais ansamblis un jauktais ansamblis, sieviešu vokālie ansambļi “Maļinovij zvon”(Aizkraukles pag.), “MiLaRe” (Staburaga pag.), “Spīdala” (Aizkraukles pag.) un “Dzirnas” (Klintaines pag.).
Ik viens laipni aicināts!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other