Priecīgas Lieldienas!

VUGD atgādina par drošību Lieldienu brīvdienās!

Lieldienu brīvdienas ir laiks, kad tiek veikti pirmie dārza darbi, atklāta grila sezona, un iedzīvotāji izbauda siltos laikapstākļus! Lai šos pavasara svētkus nesabojātu dažādi nelaimes gadījumi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus neaizmirst par savu un apkārtējo cilvēku drošību, svinot svētkus iekštelpās un atpūšoties brīvā dabā.

Šobrīd meteorologu prognozes liecina, ka Lieldienās Latvijā laiks būs saulains un sauss. VUGD iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka iedzīvotāji šādos laikapstākļos dodas atpūtā pie dabas, tāpēc sevišķa uzmanība jāpievērš ugunsdrošībai, lai neizceltos kūlas ugunsgrēks. VUGD atgādina, ka pērnās zāles dedzināšana nav veids kā sakopt savus īpašumus – kūlas dedzināšana ir aizliegta un par to var tikt piemērots administratīvais sods. Tās dedzināšana ne tikai apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, bet arī nodara būtisku kaitējumu dabai. Līdzās tam ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. VUGD atgādina, ka dedzinot pērno zāli, zeme nepaliek auglīgāka un kūlas dedzināšana nav senlatviešu tradīcija, kā arī tas nav veids kā cīnīties ar ērcēm!

Valsts meža dienests ar 2019.gada 19.aprīli izsludina ugunsnedrošo periodu mežā

Valsts meža dienests ar 2019.gada 19.aprīli izsludina ugunsnedrošo periodu mežā. Ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu. Ugunskurus atļauts kurināt tikai īpaši ugunskuriem ierīkotās vietās, kā arī aizliegts pārvietoties ārpus meža ceļiem ar motorizētiem transportlīdzekļiem. Jebkuri dedzināšanas darbi mežā vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo ar Sēlijas virsmežniecību vai attiecīgajām mežniecībām.

 Par jebkuru aizdegšanos mežā vai tā tuvumā jāziņo Sēlijas virsmežniecības inženierim Jurim Čaupjonokam, mob. tālr. 29422024, meža ugunsdzēsības stacijas vadītājam Jānim Iļjinam, mob. tālr. 25357188 vai vietējam mežzinim.

VAKANCE – BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS

VAKANCE – BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS.  Ne vairāk kā 25 stundas mēnesī  (8,00 eiro stundā)

Jaunjelgavas novada Dome, reģistrācijas Nr. 90000020824, izsludina pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa amatu( uz pilnvaru termiņu 5 gadi) personas :

 • kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
 • kuras sasniegušas 30 gadu vecumu;
 • kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnēs vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
 • kurām nav Bāriņtiesas likumā 11.pantā noteiktie amata ierobežojumi;
 • priekšroka pretendentiem, kuri ir apguvuši Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu.

Iepriekšējā pieredze Bāriņtiesu darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumus (pievienots iesniegums ar dzīves aprakstu -CV), izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijām, vēlama autovadītāja apliecības kopija) jāiesniedz Jaunjelgavas novada Domes Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, līdz 2019.gada 21.maijam plkst. 17.00, personīgi vai nosūtot pa pastu.

Darba vietas adrese : Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava

Kontaktpersona :  Sandra Vilcāne 26954796

Santa Stoķe      26954797

Darba veids : vēlēts amats uz pilnvaru termiņu

 

 

Vakance – bibliotekārs Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka aicina darbā bibliotekāru uz pilnu darba slodzi.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem;
 • organizēt un vadīt dažādus informatīvos pasākumus, ne retāk kā vienu reizi mēnesī: izstādes, literāros apskatus, literāro darbu kolektīvo lasīšanu un citus, kas saistīti ar lasīšanas veicināšanu un literatūras popularizēšanu;
 • organizēt un nodrošināt kvalitatīvu uzziņas un informatīvo darbu bibliotēkā, izmantojot visus pieejas punktu un datu ieguves iespējas;
 • nodrošināt apmeklētājiem datortehnikas izmantošanas iespēju nepieciešamās informācijas meklēšanai;
 • strādāt ar bibliotēkas pārvaldes elektronisko programmatūru “Alise”
 • organizēt un nodrošināt datu bāzu, alfabētiskā kataloga uzturēšanu, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības;
 • nodrošināt klientu apmācību IT izmantošanā, informācijas ieguvē un apstrādē.

19.aprīlī Vīgantes parkā Lieldienu tradīciju pasākums kopā ar Pļaviņu novada folkloras kopu “ĀRE”

19.aprīlī plkst. 13.00 Staburaga pagasta Vīgantes parkā Lieldienu tradīciju pasākums kopā ar Pļaviņu novada folkloras kopu “ĀRE”. Vadītāja Agita Lindenberga. Līdzi jāņem nekrāsotas vārītas olas.

27.aprīlī Seces pagasta kultūras namā “Skanīgo dziesmu talka”

27.aprīlī plkst. 18.00 Seces pagasta kultūras namā “Skanīgo dziesmu talka”. Koncertā piedalās Jaunjelgavas novada jauktais koris “Vīgante” (diriģente D.A.Vaice), Pļaviņu novada sieviešu koris “Loreleja” (diriģente D.A.Vaice), Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” (diriģente S.Kasparsone).

21.aprīlī – Ingas Āriņas gleznu izstādes atklāšana Secē

21.aprīlī plkst.18.30 Seces kultūras namā – Ingas Āriņas gleznu izstādes “Manas krāsu vibrācijas” atklāšana.

27.aprīlī Seces kultūras namā ballīte kopā ar Baumaņu ģimenes un draugu starptautisku apvienību  MELODIC. 

27.aprīlī plkst. 20.00 Seces kultūras namā ballīte kopā ar Baumaņu ģimenes un draugu starptautisku apvienību  MELODIC.

21.aprīlī Secē – Jauno mūziķu meistarklašu noslēguma koncerts

21.aprīlī plkst. 19.00 Seces kultūras namā – Jauno mūziķu meistarklašu noslēguma koncerts “Pavasara ritmos ir spēks”. Muzikāls vakars ar skatītāju iesaistīšanu “Body percussion” nodarbībā, biodejā un diskodejā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other