Kapu svētki Sunākstes pagasta kapsētās

DSC01068

KAPU SVĒTKI SUNĀKSTES KAPOS 2015.gada 25.jūlijā: 

  • BAZNĪCAS KAPOS      plkst. 11.00 
  • BEITĀNU KAPOS          plkst. 12.30 
  • ZILKALNES KAPOS           plkst. 14.00

4.jūlijā kapusvētki (ar katoļu mācītāju) Sērenes Totēnu kapsētā

katoļi

4.jūlijā plkst. 12.00 Totēnu kapsētā (Sērenes pagasts) notiks kapusvētki ar katoļu mācītāju.

4.jūlijs – Daudzeses pagasta diena

afisa udens

4.jūlijā – Daudzeses pagasta diena – “Ūdens – dzīvības avots”.

Tiek atcelta Seces pagasta īpašuma “Sodrēji”, kad.nr. 3278 007 0179, izsole

Jaunjelgavas novada dome informē, ka  TIEK ATCELTA zemes gabala „SODRĒJI”, kadastra apzīmējums 3278 007 0179,  Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, nemeža zemju apauguma novākšanas cirsmas (kustamas mantas) IZSOLE.

27.jūnijā sākas sabiedriskā apspriešana būvniecības iecerei “Otrreizējā gumijas riepu pārstrāde ar pirolīzes iekārtu bezskābekļa vidē” Sērenes pagasta “Meistaros”

PUBLISKA APSPRIEŠANA

Ar Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes 2015.gada 18.jūnija sēdes lēmumu “Par publiskās apspriešanas uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.121) nolemts nodot publiskai apspriešanai būvniecības ieceri Otrreizējā gumijas riepu pārstrāde ar pirolīzes iekārtu bezskābekļa vidē”, Jaunjelgavas novads, Sērenes pagasts, “Meistari”).

Aizvadīti III Sēlijas Tautas mākslas svētki

DSC07048

20.jūnijā Jaunjelgavā notika jau trešie Sēlijas Tautas mākslas svētki, kuri pulcēja vairāk kā 700 dalībniekus no 7 Sēlijas apvienības novadiem. Pašdarbnieki lutināja skatītājus ar koncertiem visas dienas garumā. Piedalījās arī viesi – tautas deju kolektīvs “Staburags” no Brazīlijas pilsētas Ižuī un Kretingas (Lietuva) folkloras kapela “Lakštingele”.

Vairāk foto no svētkiem iespējams apskatīt šeit:  https://www.facebook.com/Jaunjelgava

Jaunjelgavā un Staburagā viesojas Brazīlijas pilsētas Ižuī Eiropas tautas deju kolektīvs “Staburags”

DSC06601

Jaunjelgavā un Staburagā viesojas Brazīlijas pilsētas Ižuī Eiropas tautas deju kolektīvs “Staburags”. Viesi piedalīsies arī Sēlijas Tautas mākslas svētkos, plkst.15.00 sniedzot pusstundu garu koncertu. Ir vērts redzēt!

Trešie Sēlijas Tautas mākslas svētki notiks 19.-20.jūnijā

DSC_0699

19.un 20.jūnijā Jaunjelgava kļūs par Sēlijas galvaspilsētu un vispasaules sēļu pulcēšanās vietu. Mūsu svētkus apmeklēs un piedalīsies arī deju kolektīvs “Staburags” no Brazīlijas un draugi no Lietuvas – folkloras kopa “Lakštingele”.  Būs tirgošanās, sēļu labumu degustācijas, izklaides, dziesmas, dejas un izstādes. Gaidīsim katru, kas vēlas to visu redzēt un izbaudīt. Uz tikšanos Jaunjelgavā!

marsevska

 Sērenes pagasta bibliotēkā – INGAS  MARŠEVSKAS DARBU IZSTĀDE “ZĪDA PĀRVĒRTĪBAS” – Apgleznots zīds lakatos, šallēs un gleznās.

Izstāde apskatāma līdz 10.07.2015.

23.jūnijā Secē diskoballe

afisa janiem

23.jūnijā plkst. 22.00 Seces pagasta estrādē – Jāņu ugunskura iedegšana un  Diskoballe līdz rīta gaismai kopā ar dīdžeju Ilmāru.