Jaunjelgavā tikās pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” darba grupas pārstāvji

Biedrības „Latvijas Ģenerāļu klubs”  pārstāvis – valdes priekšsēdētājs, atvaļināts viceadmirālis G. A. Zeibots, Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes departamenta direktors A. Strazdiņš, kā arī biedrības “Latvijas mazpulki”, NBS pārstāvji, Jaunjelgavas, Salas un Viesītes novadu pašvaldību vadītāji un speciālisti  17. februārī tikās Jaunjelgavas novada domē, lai pārrunātu šī gada 2. un 3. novembrī plānotā tradicionālā patriotiskā pasākuma jauniešiem „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” programmas aktivitātes un precizētu atbildības pozīcijas.

23.februārī tiks sasaukta domes sēde

2017.gada 23. februārī plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Jaunjelgavā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

24.februārī Staburaga saieta namā Jēkabpils poļu biedrības pašdarbības kolektīvu koncerts

24.februārī plkst 19.00 Staburaga Saieta namā Jēkabpils poļu biedrības „Rodacy” pašdarbības kolektīvu KONCERTS. Piedalās arī Sunākstes sieviešu vokālais ansamblis “Mežaroze”.

Jaunjelgavas bibliotēkā mainīsies darba laiks

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā no 2017.gada 1.marta izmaiņas darba laikā:
Pirmdiena    10.00-18.00
Otrdiena       9.00-18.00
Trešdiena     9.00-18.00
Ceturtdiena  10.00-18.00
Piektdiena   10.00-16.00
Sestdiena    10.00-14.00
Atgādinām, ka katra mēneša pēdējā ceturtdiena- Spodrības diena.

18.februārī notiks pateicības pasākums aizvadītā gada notikumu veidotājiem

18.februārī plkst. 19.00 Jaunjelgavas novada kultūras namā jau trešo reizi notiks  pateicības pasākums Jaunjelgavas novada svarīgāko 2016.gada notikumu veidotājiem – Magdalēnas Ziemas balle.

Šogad “paldies” teiksim: 

16.februārī notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2017. gada 16. februārī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva zālē) Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2017.gada 16. februārī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3A, Jaunjelgavā) Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2017.gada 16. februārī plkst. 15:00 Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva zālē) Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”

25.februārī Daudzevā – Daudzevas amatierteātra izrāde “Trīs košas dāmas”

25.februārī plkst. 15.00 Daudzevas saieta namā – Daudzevas amatierteātra izrāde, Monika Zīle “Trīs košas dāmas”. Režisore Inguna Strazdiņa. Ieeja brīva.

11.februārī – Diskoballe Seces kultūras namā

11.februārī plkst.22.00 Seces kultūras namā – diskoballe “Nesaki man neko” – mūzika dažādām gaumēm, veltīta mīlestības svētkiem. Ieejas maksa – 4 Eur.

Izveidota Jaunjelgavas novada Medību koordinācijas komisija

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumiem Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3. punktu, pašvaldības pienākums ir izveidot Medību koordinācijas komisiju. Komisijas sastāvā jāiekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem.        

Jaunjelgavas novadā izveidota Latvijas Simtgades svinību darba grupa

Gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas simtās jubilejas godināšanas pasākumiem, Jaunjelgavas novadā ir izveidota rīcības komiteja. Rīcības komitejas uzdevumi ir izstrādāt simtgades pasākumu plānu novadā, popularizēt to un koordinēt tā īstenošanu laikā no 2017. līdz 2023.gadam.  Jaunjelgavas novada koordinatore sadarbībai ar Kultūras ministrijas izveidoto Latvijas valsts simtgades biroju un citām institūcijām ir Jaunjelgavas kultūras nama vadītāja Anita Ostrovska. Nepieciešamības gadījumā Rīcības komiteja var pieaicināt sadarbībai arī citus iestāžu un sabiedrības pārstāvjus

RĪCĪBAS KOMITEJA JAUNJELGAVAS NOVADĀ