25.maijā notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

2017.gada 25. maijā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes mazajā zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

1.jūnijā – Bērnu svētki Sunākstē

1.jūnijā plkst. 13.00 Sunākstes centrālajā laukumā svētki bērniem “Nāc, priecājies!” Koncertā piedalīsies popgrupas un solisti no Sunākstes, Jaunjelgavas un Salas.

Svētki turpināsies ar izklaides programmu Trollīšu ballīte, burbuļu šovu un sejiņu apgleznošanu, spēlēm un jautrošanos kopā ar “Trusi – Busi”. Lietus gadījumā pasākums notiks Saieta namā.
Ieeja – bez maksas.

Visi mīļi aicināti!

1.jūnijā Bērnu rīts Daudzevā

1.jūnijā plkst. 10.00 Daudzevas tirgus laukumā – bērnu rīts kopā ar Trollīšiem. Būs burbuļu šovu un sejiņu apgleznošanu. Lietus gadījumā pasākums notiks PII “Čiekuriņš”.
Ieeja – bez maksas.

 

1.jūnijā – svētki bērniem Sērenē

1.jūnijā plkst. 17.00 Sērenes centra laukumā – jautri svētki bērniem. Burbuļu birojs piedāvā izklaides priekšnesumu “Trollīšu piedzīvojumi”, burbuļu šovu un sejiņu apgleznošanu. Lietus gadījumā pasākums notiks tautas namā.
Ieeja – bez maksas.

 

Jaunjelgavas AWARDieši kuplā skaitā piedalās Rīgas maratonā

14. maijā Rīgas Lattelecom maratona ietvaros notika Valsts izglītība satura centra organizētais pasākums “Skrien, ar mērķi!”. Saulainajā svētdienā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vārdu Rīgas ielās nesa Award skrējēju komanda, kuru šogad veidoja 33 dalībnieki – programmas Award dalībnieki un Award vadītāji no Auces, Gulbenes, Jaunjelgavas un Dobeles novada un programmas nacionālā koordinatore. Jaunjelgavas vidusskolas Award vienību šajā komandā pārstāvēja 15 programmas Award dalībnieki.

NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA  IZSOLE DAUDZESĒ

Jaunjelgavas novada  dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jaunjelgavas novada Daudzeses  pagastā dzīvokli Nr.3 “Labības pieņemšanas punkta māja Nr.1”, kadastra numurs 3250 900 0107, kas sastāv no vienas istabas (37,0m2) un 370/1532 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 3250 004 0345 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3250 004 0345. Būves kadastra apzīmējums 3250 004 0345 001 .

Maija beigās uzsāks Latvijas dabas vērtību apzināšanu

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka maija beigās plānots uzsākt Latvijas dabas vērtību apzināšanas projektu. Projekta “Dabas skaitīšanas” mērķis ir iegūt informāciju par mūsu valsts dabas vērtībām, to apjomu un kvalitāti. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks veikta ES nozīmes aizsargājamo biotopu apsekošana gan valsts, gan privātajās zemēs. Apsekošanu veiks eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā. Apsekošana turpināsies trīs gadus. Gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekiem  (tiesiskajiem valdītājiem) katru gadu pirms biotopu kartēšanas uzsākšanas uz to deklarētajām adresēm tiks izsūtītas informatīvas vēstules, lai informētu par aptuveno ekspertu apmeklējumu un eksperta atpazīšanas zīmēm. Zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas savā īpašumā. To nosaka Latvijas Republikas likumdošanu  – Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.pants. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

Santas Siliņas izstāde “Pieskārieni sievietes dvēselei” Secē

Seces pagasta kultūras namā līdz maija beigām apskatāma jaunās mākslinieces jaunjelgavietes Santas Siliņas izstāde “Pieskārieni sievietes dvēselei”.

Jaunjelgavas pensionāru padomes rokdarbu pulciņa darbu izstāde

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā līdz 27. maijam apskatāma Jaunjelgavas pensionāru padomes rokdarbu pulciņa darbu izstāde.

Tiek uzsākta projekta “Dieva auss” klausās Staburadzes stāstos”realizācija

Jaunjelgavas novada dome uzsāk projekta ”Dieva auss” klausās Staburadzes stāstos” realizāciju, kuram finansiālu atbalstu Zemgales kultūras programmas ietvaros 2215 eiro apmērā snieguši: VKKF, ZPR un AS Latvijas valsts meži.

2017.gada 20.maijā Vīgantes parka estrādē, Staburagā, notiks VII Jaunjelgavas novada Tautas mākslas svētki un tajos īpaši tiks izcelta Staburaga Dziesmu svētku tradīcija, sagaidot Latvijas 100-gadi.

Tautas mākslas svētkos tiks atklāta  vēsturiska  lielformāta fotogrāfiju izstāde „Staburaga Dziesmu svētki- Latvijas Dziesmusvētku tradīcijas sargātāji” ar 20 darbiem, kuros atspoguļoti Staburaga Dziesmu svētki no 1923.gada līdz mūsdienām, izmantojot senās fotogrāfijas no Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja „Kalna Ziedi” un Sēlijas iedzīvotāju personiskajiem arhīviem. Izstādes atklāšana tiks iekļauta Tautas mākslas svētku programmā, veidojot lielkoncerta scenogrāfiju uz Vīgantes parka estrādes.

Tā kā projekta ietvaros tiks iegādāti pieci mobilie izstāžu stendi, pēc Tautas mākslas svētkiem izstāde visa gada garumā apceļos mūsu novadu- tā tiks parādīta pagastu kultūras centros, skolās, kā arī pēc projekta noslēgšanās- citviet Latvijā.