Magdalēnas svinības Fridrihštatē!

 “Magdalēnas svinības Fridrihštatē!” – svētku programma

13.jūlijs

 

20.00 bibliotēkā JAUNJELGAVAS GRĀMATAS prezentācija

22.00 uz Daugavas pontona skatuves muzikālās apvienības ”Svīres” svētku koncerts “SAULES VĀRDI”

23.00 Notikums ’Ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvoja saules mūžu”

29.jūnijā Liepu parka estrādē Pēterdienas koncerts “…no Jāņiem līdz Pēteriem!”

29.jūnijā plkst. 20.00 Liepu parka estrādē Pēterdienas koncerts “…no Jāņiem līdz Pēteriem!” Ieskandināsim Latvijas 100-gades Vispārējos latviešu XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkus Jaunjelgavā.
Koncertā piedalās : IŽUI (Brazīlija) folkloras deju kopa “Staburags”, jauktais koris “Vīgante”, sieviešu koris “Daudzeva”, vokālais ansamblis “MiLaRe”, Jaunjelgavas sieviešu vokālais ansamblis, Jaunjelgavas teātris, popgrupa “Fridrihštate”, Staburaga muzikālā apvienība, deju kolektīvi “Kodoliņš”, “Atvars”, “Kodols” un “Vīzija”.
Tradicionālos dančus un ne tikai… iedancosim kopā ar kapelu “Karikste”.

Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts un iegūtais vizuālais materiāls izmantots Jaunjelgavas novada publicitātes vajadzībām. 

 

Otrdien, 19. jūnijā notiks ceturtā lekcija/diskusija no kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes”

Otrdien, 19. jūnijā plkst. 18.00, notiks ceturtā lekcija/diskusija no kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes”, kas veltīta tematam par vecāku pienākumiem un atbildību ģimenes plānošanas, bērnu audzināšanas procesā. Lekciju vadīs sociālā pedagoģe Vineta Preisa un veselības eksperte Diāna Platace.

Reģistrējoties, lekciju un diskusiju kursa ceturto lekciju tiešsaistē būs iespējams vērot no plkst. 18.00 mājaslapā http://www.svgimenesmaja.lv/webinari. Lekcijas laikā tiks nodrošināta iespēja ekspertiem uzdot arī sev interesējošos jautājumus, sūtot tos uz e-pastu gimenesmaja@gmail.com.

Lekciju un diskusiju kursu ir iespējams vērot bez maksas.

Plašāka informācija mājaslapā http://www.svgimenesmaja.lv/ sadaļā “Vebināri”.

Dome ārkārtas sēdē lemj lauzt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu novadā

14.jūnijā ārkārtas sēdē Jaunjelgavas novada domes deputāti ar balsu vairākumu nolēma ar 2018. gada 1. augustu lauzt līgumu ar komandītsabiedrību “Euro Concord A par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novada teritorijā”, pamatojoties uz līguma saistību neizpildi.

Tika nolemts, ka turpmāk sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veiks pašvaldības kapitālsabiedrība “Vidusdaugavas SPAAO” (šajā kapitālsabiedrībā Jaunjelgavas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas).

Lūdzam iedzīvotājus ziņot pašvaldībai (tuvākajā pārvaldes iestādē) par nepieciešamību izvest atkritumus, ja tas netiek izdarīts atbilstoši grafikam.

Tuvāko 2 mēnešu laikā no jaunā atkritumu apsaimniekotāja puses tiks pārslēgti līgumi ar visiem pakalpojuma saņēmējiem, tāpēc lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un palīdzēt kopīgiem spēkiem sakārtot atkritumu apsaimniekošanas nozari novadā, sekojot līdzi informācijai sociālajos tīklos, interneta vietnē un Novada vēstīs, kur tuvākajā laikā tiks paziņots par līguma slēgšanas iespējām.

Dokumentālā drāma “Baltu ciltis” – brīvdabas kinoseansā Jaunjelgavā

28.jūnijā plkst. 21.00 Jaunjelgavā, Radu tirgus laukumā rādīs brāļu Ābeļu dokumentālā drāma “Baltu ciltis”. Ieejas maksa – 2 Eur.

Tā ir “populārzinātniska dokumentālā filma par baltu ciltīm ar krāšņām animētām epizodēm un vēsturiskās realitātes inscenējumiem. Filma par 13. gadsimta baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju. Filmas galvenais varonis, tirgotājs Larss no Gotlandes, apceļo zemes, ko apdzīvo kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvingi, galindi, augštaiši un žemaiši, kas tobrīd sasnieguši savu augstāko attīstības pakāpi. Vēsturiskas rekonstrukcijas un inscenējumi, datoranimācija un zinātnisko ekspertu aizkadra teksts ļaus ieskatīties Baltijas reģiona seno tautu, Eiropas pēdējo pagānu dzīvē – ko viņi darīja, kam ticēja un kas viņus darīja stiprus?” (avots: www.filmas.lv)

Šodien tiešsaistē skaties kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!” trešo lekciju/diskusiju

Ceturtdien, 14. jūnijā plkst. 18.00, notiks trešā lekcija/diskusija no kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes”, kas veltīta tematam par laulības tiesiskajiem aspektiem. Lekciju vadīs jurists un ģimenes tiesību eksperts Jānis Geduševs.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes

13.06.2018.

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nr.8.3.5.0/16/I/001 2018. gada pavasarī skolēnus iepazīstinājis ar daudzpusīgām profesijām un darba specifiku.

Skolēni satikās ar arhitekta, friziera, ornitologa, keramiķa un sveču lējēja profesiju pārstāvjiem, saņēma zināšanas par darba ikdienu, pienākumiem un arī darbam nepieciešamajām zināšanām.

Projekta ietvaros skolēni devās vairākās mācību ekskursijās uz atvērto durvju dienām Rīgas celtniecības koledžā un Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, izstādēm „Izglītības iespēju izpēte” un „Skola 2018” , uzņēmumiem „Pure Chocolate”, „Sierštelle”, „Karameļu darbnīca”, konfekšu ražotni „Gotiņa”,  kafejnīca „Panna”, marmelādes konfekšu ražotni, maizes ceptuvi „Lāči”, strausu fermu „Mazzariņi”,  lidostu Rīga, Tērvetes dabas parku un staļļiem „Ķirpji”.

Kopumā skolēni  guva priekšstatu par uzņēmumiem un redzēja darbu, kas slēpjas zem skaistiem konfekšu kastu iepakojumiem, kafejnīcas un lidostas darba. Skolēni tika iepazīstināti ar šiem profesiju pārstāvjiem, lai paplašinātu skatījumu par karjeras iespējam un novērtētu, savu zināšanu nepieciešamību saistošajai profesijai.

 

23. jūnijā Sunākstes parka estrādē – Jāņu nakts zaļumballe

23. jūnijā plkst. 22.00 Sunākstes parka estrādē – Jāņu nakts zaļumballe. Par deju mūziku gādās Ēriks Gruzniņš.

Vasaras saulgriežu pasākums Sunākstē

20.jūnijā plkst. 19.00 Sunākstes centrālajā laukumā visi laipni aicināti uz saulgriežu ielīgošanas pasākumu. Pīsim Lielo Saulgriežu vainagu, būs dziesmas, dejas un rotaļas. Svētku noskaņu radīs folkloras kopa “Lauce”, tautas deju kolektīvs “Ideja”, līnijdeju grupa “Balzāms Dvēselei”, vokālais ansamblis “Mežaroze” un vokāli instrumentālā grupa “Laimīgs Gadījums”.

Jāņu ielīgošanas pasākums Secē

23. jūnijā plkst. 21.00 Seces pagasta estrādē Jāņu ielīgošanas pasākums ar Seces amatierteātra Dūdenēm un deju grupu “Balzāms dvēselei”, A.Niedzviedzis “Trīsarpus atraitnes un Jāņi”. Zaļumballē muzicēs Kokneses muzikanti “Marika un Druvis”.