21. septembrī Salas novadā notiks IX Sēlijas kongress

Piektdienā, 21. septembrī Salas novada Salas kultūras namā notiks devītais Sēlijas kongress. Tā galvenā tēma ir “Nacionālā attīstības plāna devums Sēlijas novada attīstībai”.

Kongresa rīkotāji ir septiņi Sēlijas novadu apvienības biedri: Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldības. To atklās kongresa izpildrīkotāja – Sēlijas novadu apvienības vadītāja, Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.

Sēlijas kongresā referēs Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis. Viņš runās par NAP nozīmi līdzsvarotai reģionālajai attīstībai. Bijušais Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis referēs par LPS vērtējumu par NAP izstrādi un rezultātiem. Ekonomikas doktore Raitas Karnītes referāta temats būs “NAP atspulgs Sēlijas novados”. Savukārt, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra padomnieks Dainis Rijkuris referēs par reģionālās politikas nākotni. Pēc katra referāta plānotas debates.

Eiropas sporta nedēļā iesaistīsies arī Sērenē

ESI AKTĪVS, BŪSI VESELS! Eiropas sporta nedēļa arī SĒRENĒ:

 • 23.septembrī no plkst.14:00 – sporta laukumā – šaušana ar pneimatisko šauteni mērķī (no 10 g. v.), “dueļu” šaušana (no 10 g. v.), šautriņu mešana (bez vecuma ierobežojuma)
 • 24. septembrī no plkst.18:30 – sporta centrā – basketbola un florbola veiklības metieni
 • 25.septembrī no plkst.18:30 – sporta centrā –  novuss, galda teniss
 • 26.septembrī no plkst.18:30 – sporta laukumā – nūjošana ( līdzi var ņemt savas nūjas, bet būs nūjas arī uz vietas)
 • 27.septembrī  plkst.18:30– sporta centrā – badmintons 
 • 28.septembrī no plkst 18:00 – sporta laukumā – disku golfs 
 • 29.septembrī no plkst.10:00 – sporta laukumā – volejbols (3:3), florbols (3:3), veiklības stafete (bērniem un jauniešiem)

Labākie tiks apbalvoti! 

Dalība visos sporta veidos ir bez maksas!

Sporta aktivitātes rīko biedrība „Sporta klubs Sērene” sadarbībā ar Sērenes pagasta pārvaldi un Jaunjelgavas novada domi.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtais materiāls izmantots biedrības un pašvaldības publicitātes vajadzībām.

NŪJOŠANA JAUNJELGAVAS NOVADĀ

Nūjošana ir viens no ārstu visbiežāk ieteiktajiem sporta aktivitāšu veidiem
ķermeņa svara regulēšanai, mugurkaula stiprināšanai, līdzsvaram, sirds
un asinsvadu sistēmas uzlabošanai, visa ķermeņa vispusīgai un efektīvai
slodzes nodrošināšanai.

Aicināti Jaunjelgavas novada iedzīvotāji  uz nūjošanas nodarbībām !

sākot ar 13.septembri

 • Jaunjelgavā: ceturtdienās, no plkst. 18:30 – 20:00
  satikšanās pie Jaunjelgavas jaunatnes iniciatīvu centra, Oškalna ielā 6
 • Daudzeses pagastā: piektdienās, no plkst. 15:15 – 16:45
  satikšanās pie Daudzevas dienas centra, adresē:Vecā pirts ēka, Daudzeva
 • Seces pagastā: ceturtdienās, no plkst. 16:30-18:00
  satikšanās pie Seces dienas centra, adresē:Sprīdīši 1, Seces pagasts
 • Sunākstes pagastā: piektdienās, no plkst. 13:00 – 14:30
  satikšanās pie Sunākstes dienas centra, adresē:„Saulstari”, Sunākstes pagasts

 Nodarbības ir bezmaksas !

Informācija, jautājumi: Tālr.: 26954795 Evija.
E-pasts: evija.steina@jaunjelgava.lv

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/022

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”

Nesteidzies, apstājies un ienāc!

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā
sestdien, 15. septembrī plkst. 12:00
un ļaujies dzejas vilinājumam

“Manī vēl vasaras sapņi zied”

kopā ar dzejniekiem no Kokneses:

 • Āriju Āri

 • Sarmīti Rodi

 • Maiju Stepēnu

 • Jāni Dzeni (muzikālais pavadījums)

Pasākumā tiks fotografēts!

15.septembrī Jaunjelgavas kultūras namā notiks Spēka dziesmu vakars

15.septembrī plkst. 18.00 Jaunjelgavas kultūras namā notiks Spēka dziesmu vakars. Aicināti piedalīties gan dziedoši, gan kādu mūzikas instrumentu spēlējoši interesenti.  Ieeja bez maksas.

16.septembrī Radu tirgū notiks ābolu pīrāgu konkurss

Nāk rudens apgleznot Latviju..un RADU tirgus aicina visus svinēt RAŽAS svētkus 16.septembrī.Aicināt pārdot un pirkt gribētājus no visas Latvijas – zemniekus,mājražotājus,amatniekus un jautru un īpašu rudens andeli…piesakieties un brauciet .Kontakttālr.29273162 vai uz epastu radijaunjelgava@gmail.com.

Šoreiz esam sarūpējuši arī bagātīgu kultūras programmu – nu kā jau Ražas svētkiem pienākas!

13.septembrī tiek sasauktas domes komiteju sēdes

2018. gada 13.septembrī plkst. 12.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās  komitejas sēde.

2018. gada 13.septembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Birzgales amatierteātra izrāde Jaunjelgavas kultūras namā

8.septembrī plkst. 18.00 – Birzgales amatierteātra izrāde “Pilsētnieki” Jaunjelgavas kultūras namā. Ieejas maksa 1 Eur.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Veģi” kadastra apzīmējums 3278 005 0119, 7.61 ha platībā (lauksaimniecības zeme) un uz tās esošām būvēm 88.0 m2 platībā ar kadastra apzīmējumiem 3278 005 0119 001 un 3278 005 0119 002, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā.

Izsoles sākumcena – 15 048.51 euro

dalības maksa – 20.00 euro, izsoles solis – 100.00 euro

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 15.oktobrī plkst 1100 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 12.oktobrim plkst 1500

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē.

Biedrība “Daugavas abi krasti” koncertciklā “Daugavas koncertzāle” aicina uz sezonas noslēguma brīvdabas koncertlekciju

Biedrība “Daugavas abi krasti” koncertciklā “Daugavas koncertzāle” 2018. gada 7. septembrī, plkst. 20.30, Jaunjelgavas promenādē, un Klidziņā, kuģīša „Balta kaza” piestātnē, aicina uz sezonas noslēguma brīvdabas koncertlekciju:

Antonio Vivaldi un Emīls Dārziņš

Saule riet plkst. 20.12. Nāciet laicīgi, lai atrastu sev piemērotu vietu. Iesakām ņemt līdzi segu, tēju, vīnu un citus nepieciešamos labumus savai labsajūtai!

Paņemiet līdzi kādu svecīti, lai mēs viens otru redzētu.

KAPU SVĒTKI SECES PAGASTA KAPSĒTĀS TIEK PĀRCELTI UZ 15.SEPTEMBRI

Kapusvētki Seces pagasta kapsētās ar katoļu mācītāju:

 • Jaunajos kapos – 15.00
 • Kauļu kapos – 17.00